AR ZH-CN NL EN FR DE IT PT RU ES

Privacybeleid

Laatste update: januari 2019.

Door onze website te bezoeken, accepteert u de praktijken die worden beschreven in dit privacybeleid.

1. Overzicht

SA Ajinomoto OmniChem NV en zijn filialen (link naar contactpagina) (gezamenlijk "AOC") zijn bezorgd over zijn gebruikers en de bescherming van hun persoonlijke gegevens. Dienovereenkomstig heeft AOC dit Privacybeleid opgesteld (het "Beleid") dat van toepassing is op de diensten die worden aangeboden door AOC, inclusief deze website (de "Diensten"). 

AOC raadt elk van zijn websitegebruikers ten zeerste aan om de tijd te nemen en vertrouwd te raken met dit beleid, aangezien u door deze website te gebruiken instemt met het verzamelen en gebruiken van informatie zoals hierin uiteengezet (die u op elk moment kunt intrekken).

Het beleid is bedoeld om u informatie te geven over hoe we de regels voor gegevensbescherming volgen: welke informatie we verzamelen terwijl u onze website bezoekt of de Services gebruikt en hoe deze informatie of persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt bij het aanmaken van een AOC-account door zich te registreren op onze website of bij het indienen van een aanvraagformulier voor informatie, wordt gebruikt. In het geval dat AOC de persoonlijke gegevens van een gebruiker (zoals hieronder gedefinieerd) wenst te gebruiken op een manier die verder gaat dan die uiteengezet in dit beleid, zal AOC u hiervan op de hoogte stellen en, indien vereist onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, uw toestemming vragen of u de mogelijkheid om u af te melden voor dergelijke doeleinden door gebruik te maken van de middelen die voor een specifieke dienst worden aangeboden of door een e-mail te sturen naar privacy@eu.ajibio-pharma.com.

Op onze webpagina kunnen links staan ​​naar webpagina's, tools of services die eigendom zijn van of worden aangeboden door derden. Externe providers kunnen sommige diensten aanbieden, zoals creditcard-, registratie-, betalings- of verrekeningsdiensten en, indien gebruikt, kunnen dergelijke diensten onderworpen zijn aan het privacybeleid van die externe provider. Dit privacybeleid is niet van toepassing op dergelijke webpagina's, tools of services en AOC wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid voor hen of voor persoonlijke gegevens die door een gebruiker via hen worden verstrekt, af.

2. Persoonlijke gegevens

"Persoonsgegevens" betekent informatie die direct of indirect kan leiden tot de identificatie van een levend persoon, zoals de naam, het adres, het IP-adres, e-mail, telefoonnummer, licentienummer, medisch identificatienummer, foto, financiële rekeninginformatie van een persoon. of ander identificerend kenmerk. De identificatie kan plaatsvinden door te verwijzen naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van het individu. Persoonlijke gegevens bevatten geen informatie die is geanonimiseerd.

3. Verzamelen van persoonlijke gegevens

Wanneer een gebruiker een AOC-account aanmaakt, een aanvraagformulier voor informatie indient of wanneer de gebruiker producten bestelt of toegang krijgt tot een van de Services, moet de gebruiker bepaalde Persoonsgegevens verstrekken.

AOC verzamelt persoonlijke gegevens die gebruikers aan ons verstrekken op onze websites, waaronder mogelijk:

 • Contactinformatie - zoals uw naam, functietitel, bedrijfsnaam, afdeling, e-mailadres, fysiek postadres en telefoonnummer, evenals alle andere contactgegevens die worden verstrekt in een contactformulier, registratie- of aanmeldingsproces, tijdens beurzen of andere evenementen, of in verband met klantinformatiediensten;
 • Transactie-informatie - zoals uw contactgegevens, de producten waarin u geïnteresseerd bent, uw aankoopvereisten, uw financiële informatie inclusief creditcard- of andere betalingsinformatie, aankoopgeschiedenis, winkelwageninformatie en informatie verstrekt aan klantenservicepersoneel of via klantenservicetools van AOC;
 • Antwoorden op enquêtes - informatie die u verstrekt bij het reageren op een enquête op de website, via een app of e-mail, telefonisch of anderszins, inclusief antwoorden verstrekt via enquêtediensten van derden die door AOC worden gebruikt;

Hoewel AOC passende maatregelen neemt om nauwkeurigheid te bieden bij de verwerking van Persoonsgegevens, vertrouwt AOC volledig op haar gebruikers om de Persoonsgegevens correct te houden en deze informatie indien nodig bij te werken. 

Wanneer een gebruiker de website van AOC bezoekt, registreren de servers bovendien automatisch de informatie die door de browser van de gebruiker wordt verstrekt. Over het algemeen wordt deze informatie automatisch door een gebruiker verstrekt wanneer een gebruiker een website bezoekt. Deze informatie, vastgelegd in een serverlog, kan de specifieke informatie van een gebruiker bevatten (inclusief, maar niet beperkt tot, IP-adres, browsersoftware, taal, datum / tijd van toegang en andere informatie en / of cookies die de computer van een gebruiker en de Internetbrowser die de gebruiker gebruikt). AOC kan ook persoonlijke gegevens over een gebruiker verzamelen in verband met het gebruik van de diensten door de gebruiker door cookies op haar website (s) te gebruiken, zoals bepaald in de cookieverklaring van AOC.

Bovendien, telkens wanneer u een e-mail naar AOC stuurt, zal AOC die e-mail bewaren zodat AOC uw zorgen kan onderzoeken en erop kan reageren. We kunnen ook openbaar toegankelijke informatie gebruiken om de informatie die we hebben ontvangen te verifiëren en om ons bedrijf te beheren en uit te breiden.

4. Verwerking en gebruik van persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens die via deze website worden verzameld, worden door AOC alleen gebruikt zoals uiteengezet in dit beleid en om aan uw verzoeken om producten en diensten te voldoen, om contact met u op te nemen, onderzoek te doen en om diensten aan gebruikers te verlenen, inclusief maar niet beperkt tot het leveren van verbeterde Services en demonstrerende functionaliteit van de Services. AOC kan ook de verstrekte Persoonsgegevens gebruiken om u informatie over producten en aanbiedingen te sturen, op voorwaarde dat u zich hebt geabonneerd op de nieuwsupdates van AOC op een van haar website (s). In het bijzonder kunnen AOC en zijn dienstverleners, consultants en agenten uw Persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om de door u gevraagde informatie, diensten of ondersteuning en gerelateerde after-sales services te verstrekken;
 • Om u te identificeren en om van tijd tot tijd contact met u op te nemen met product- of service-updates;
 • Om andere berichten te sturen die nuttig zijn voor de service die wij bieden;
 • Om onze relatie met u te beheren en om eventuele gerelateerde administratie uit te voeren;
 • Om onze diensten, evenementen, conferenties of de diensten, evenementen, conferenties van onze partners te promoten, ook per e-mail, telefoon en via sociale mediaplatforms;
 • Om informatie te vergelijken op juistheid, en deze te verifiëren met derden;
 • Om activiteiten te detecteren, te onderzoeken en te voorkomen waarvan wij denken dat deze mogelijk illegaal, onwettig of schadelijk zijn en om ons privacybeleid en / of onze voorwaarden of enig ander doel waarnaar hierin of daarin wordt verwezen, te handhaven;
 • Om onderzoek uit te voeren, inclusief marktonderzoek, statistisch onderzoek naar websiteverkeer, verkoop en andere commerciële informatie om ons te helpen bij het verbeteren van de diensten die we aan u verlenen en om de website (s) op maat te maken.

In het geval dat een gebruiker expliciet heeft ingestemd dat we, in overeenstemming met dit privacybeleid, persoonlijke gegevens gebruiken die de gebruiker aan ons heeft verstrekt bij het registreren op onze website of bij het indienen van een verzoek om informatie, kunnen dergelijke persoonlijke gegevens worden gekoppeld aan informatie die we hebben verkregen door gebruik te maken van bepaalde cookies zoals uiteengezet in de Cookieverklaring in meer detail. Dit is van toepassing op cookies die we gebruiken om de sitefunctionaliteit, prestatiegerelateerde cookies, cookies die worden gebruikt voor advertentiedoeleinden en ons leadgeneratieproces te coördineren of wanneer de gebruiker een "onthoud mij" -vakje aanvinkt op een van de websites van AOC. In het geval een gebruiker niet wenst dat we zijn persoonlijke gegevens op deze manier gebruiken, kan de gebruiker zijn toestemming op elk moment intrekken met ingang van de toekomst door contact op te nemen met AOC zoals uiteengezet in sectie 12 hieronder. 

AOC maakt zich zorgen over de persoonlijke gegevens van een gebruiker. Daarom deelt AOC de persoonlijke gegevens van een gebruiker alleen in beperkte scenario's. Die scenario's omvatten het delen ervan: (i) in overeenstemming met dit privacybeleid; (ii) met toestemming van de gebruiker; (iii) binnen het AOC van bedrijven voor de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid; (v) met AOC's externe dienstverleners, consultants of agenten voor de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid; (vi) indien vereist door de wet of de openbare orde; (vii) in verband met feitelijke of voorgestelde rechtszaken, of om onze eigendommen, veiligheid, mensen en andere rechten of belangen te beschermen, of (viii) wanneer het zijn algemene voorwaarden tracht af te dwingen.

Het is mogelijk dat u onze website (s) hebt bezocht via een hyperlink vanaf de website van een van onze handelspartners. Als dit het geval is, stemt u ermee in dat uw persoonlijke gegevens en aankoopinformatie, inclusief gedragspatronen, met die handelspartner worden gedeeld in overeenstemming met onze contractuele relatie met hen.

Als een deel van het AOC wordt verkocht, of een deel van zijn activa wordt overgedragen aan een derde partij, kunnen uw Persoonsgegevens, als waardevol bezit, ook worden overgedragen aan de overnemende partij, zelfs als ze niet in dezelfde branche vallen als wij. . Onze klantendatabase kan los van de rest van het bedrijf worden verkocht, geheel of in een aantal delen. Potentiële kopers en hun adviseurs hebben mogelijk beperkte toegang tot gegevens als onderdeel van het verkoopproces. Het gebruik van uw persoonlijke gegevens blijft echter onderworpen aan dit privacybeleid. Evenzo kunnen uw Persoonsgegevens worden doorgegeven aan een rechtsopvolger in het onwaarschijnlijke geval van liquidatie, faillissement of administratie.

Houd er rekening mee dat wanneer u informatie openbaar deelt op een AOC-website, bijvoorbeeld een opmerking op een blogpost, deze kan worden geïndexeerd door zoekmachines, waaronder Google, wat kan betekenen dat de informatie openbaar wordt gemaakt.

5. Beveiliging en gegevensbewaring

AOC neemt alle redelijke maatregelen om uw persoonsgegevens en hun vertrouwelijkheid te beschermen, zowel op fysiek, technisch als organisatorisch vlak. Om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd tegen verlies, diefstal, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging, gebruiken wij verschillende beveiligingstechnieken en -procedures. We hebben onder meer de volgende maatregelen genomen:

 • alleen de personen die uw persoonsgegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun functie, hebben toegang tot deze gegevens;
 • de personen die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn tot geheimhouding verplicht;
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • we zorgen ervoor dat de gegevens die u op de website verstrekt, worden vastgelegd en op een gecodeerde manier naar ons worden verzonden;
 • we beveiligen ons netwerk met meerdere verdedigingslagen tegen mogelijke bedreigingen;
 • we beveiligen de fysieke ruimtes waar persoonlijke gegevens op servers worden opgeslagen;
 • we testen en evalueren regelmatig onze beveiligingsmaatregelen;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd en getraind in het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

We blijven onze beveiligingsprocedures uitbreiden naarmate er nieuwe technologieën beschikbaar komen. Het blijft echter uw verantwoordelijkheid, waar u een gebruikersaccount heeft voor de AOC-website:

 • Om uit te loggen of de website te verlaten wanneer u deze niet gebruikt;
 • Om ervoor te zorgen dat niemand anders de website gebruikt terwijl uw apparaat is aangemeld bij de website (inclusief door in te loggen op uw apparaat via een mobiele, Wi-Fi- of gedeelde toegangsverbinding die u gebruikt);
 • Om uw wachtwoord of andere toegangsinformatie geheim te houden. Uw wachtwoord en inloggegevens zijn persoonlijk voor u en mogen niet aan iemand anders worden gegeven of worden gebruikt om gedeelde toegang te bieden, bijvoorbeeld via een netwerk. U dient een wachtwoord te gebruiken dat uniek is voor uw gebruik van de website - gebruik niet hetzelfde wachtwoord dat u gebruikt voor een andere website of e-mailaccount; en,
 • Om een ​​goede internetbeveiliging te behouden. Als uw e-mailaccount of Facebook-account bijvoorbeeld gecompromitteerd is, kan dit toegang tot uw account bij ons mogelijk maken als u ons die gegevens en / of toestemming hebt gegeven via die accounts. Als uw e-mailaccount gecompromitteerd is, kan het worden gebruikt om ons te vragen een wachtwoord opnieuw in te stellen en toegang te krijgen tot uw account bij ons. U moet al uw accountgegevens veilig bewaren. Als u denkt dat een van uw accounts gecompromitteerd is, moet u uw accountgegevens bij ons wijzigen en er in het bijzonder voor zorgen dat een gecompromitteerd account geen toegang tot uw account bij ons toestaat. U moet het ons ook zo snel mogelijk laten weten, zodat we kunnen proberen u te helpen uw account te beveiligen en indien nodig anderen te waarschuwen die mogelijk betrokken zijn.

AOC verkoopt, verhuurt of verhandelt uw Persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming. Persoonlijke gegevens worden niet overgedragen aan derden, tenzij anders bepaald in dit privacybeleid. AOC kan Persoonsgegevens in gecodeerde vorm opslaan bij een derde partij op beveiligde servers.

Voor het verzenden van e-mailings naar u op voorwaarde dat u zich hebt geabonneerd op de nieuwsupdates van AOC op de website, kan AOC uw naam en e-mailadres doorgeven aan door AOC aangewezen agentschappen. Deze bureaus zijn niet bevoegd om uw Persoonsgegevens op te slaan en / of te gebruiken voor andere doeleinden dan voor het verzenden van e-mailings namens AOC.

We bewaren uw Persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de verwerkingsdoeleinden waarvoor ze zijn verzameld, verwerkt en / of gebruikt en alle andere daarmee samenhangende doeleinden (bijvoorbeeld bepaalde transactiegegevens en correspondentie kunnen worden bewaard tot de tijdslimiet voor claims met betrekking tot de transactie is verlopen of om te voldoen aan de wettelijke vereisten met betrekking tot het bewaren van dergelijke gegevens). Daarom, als informatie voor twee doeleinden wordt gebruikt, zullen we deze bewaren totdat het doel met de laatste periode verloopt; maar we zullen het voor dit doel niet langer gebruiken met een kortere periode die afloopt. We beperken de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot die personen die deze nodig hebben voor het / de relevante doel (en). Onze bewaartermijnen zijn gebaseerd op zakelijke behoeften en uw persoonlijke gegevens die niet langer nodig zijn, worden ofwel onomkeerbaar geanonimiseerd (en de geanonimiseerde informatie kan worden bewaard) of veilig vernietigd.

6. Persoonsgegevens van kinderen

Zonder toestemming van een ouder of voogd mogen kinderen geen persoonlijke gegevens aan onze website verstrekken. AOC zal niet bewust Persoonsgegevens van kinderen onder de zestien (16) jaar verzamelen of gebruiken.

7. Export van persoonlijke gegevens uit de EER

Persoonsgegevens die zijn verzameld op het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (EER) kunnen worden geraadpleegd in, overgedragen aan en / of opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (EER), waar de wetgeving inzake gegevensbescherming mogelijk van een lagere standaard is dan in de EER. Bepaalde landen buiten de EER zijn goedgekeurd door de Europese Commissie omdat ze in wezen gelijkwaardige bescherming bieden aan de EER-wetgeving inzake gegevensbescherming en daarom zijn er geen aanvullende waarborgen vereist om Persoonsgegevens naar deze rechtsgebieden te exporteren. In landen die deze goedkeuringen niet hebben gehad (zie de volledige lijst hier http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm), zullen we Persoonsgegevens alleen overdragen onder voorbehoud van door de Europese Commissie goedgekeurde contractuele voorwaarden die gelijkwaardige gegevensbeschermingsverplichtingen rechtstreeks aan de ontvanger opleggen, tenzij we volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming dergelijke overdrachten zonder dergelijke formaliteiten mogen uitvoeren.

Alle AOC-bedrijven kunnen toegang krijgen tot persoonlijke gegevens die door elk van de AOC-bedrijven zijn verzameld voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden uiteengezet. Indien vereist voor de levering van de Services en met inachtneming van de beperkte doeleinden die hierin worden uiteengezet, kan AOC uw Persoonsgegevens delen met externe dienstverleners, consultants of agenten. Wanneer AOC-bedrijven of externe dienstverleners, consultants of agenten zich buiten de EER of een goedgekeurd derde land bevinden, is elke overdracht van Persoonsgegevens onderworpen aan de hierboven uiteengezette voorwaarden.

8. Koekjes

We gebruiken cookies op de websites zoals beschreven in onze Cookieverklaring. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de optie 'Weigeren' van cookies te selecteren en / of de daarvoor bestemde instellingen in uw browser aan te passen. Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

9. Google Analytics - Verklaring

AOC-websites maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de websites te helpen analyseren hoe gebruikers dergelijke sites gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. Houd er echter rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken en cookies te accepteren, stemt u in met de verwerking van gegevens over u door Google op de manier en voor de doeleinden zoals hierboven uiteengezet. Voor meer informatie kunt u terecht op De privacypagina van Google

10. Jou rechten

Als u toestemming heeft gegeven, kunnen we contact met u opnemen per [specificeren, bijv e-mail, telefoon, sms, tekst- / foto- / videoboodschap, fax, e-mail over producten, diensten, acties, speciale aanbiedingen, evenementen, webcasts, conferenties en goede doelen die voor u interessant kunnen zijn. Als u liever geen directe marketingcommunicatie van ons ontvangt, kunt u zich op elk moment afmelden.

 • Recht om uw toestemming in te trekken. U hebt het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken, aangezien wij uw persoonlijke gegevens die zijn verkregen op basis van toestemming verwerken. Deze intrekking heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van eerdere verwerkingen.
 • Recht op toegang tot en het ontvangen van een kopie van uw persoonlijke gegevens. U heeft het recht om bevestiging te vragen dat wij uw persoonsgegevens verwerken. Als dit het geval is, heeft u recht op een kopie van uw persoonlijke gegevens en bepaalde informatie over hoe uw gegevens worden verwerkt.
 • Recht op overdracht van uw persoonlijke gegevens. U kunt ons vragen om uw elektronische persoonsgegevens aan u of een derde partij over te dragen. Dit recht is alleen van toepassing op de persoonsgegevens die u heeft verstrekt op basis van uw toestemming en op voorwaarde dat de verwerking van de persoonsgegevens geautomatiseerd is.
 • Recht op rectificatie van uw persoonsgegevens. We doen ons best om de gegevens die we van je bijhouden zo nauwkeurig en volledig mogelijk op te slaan. Mocht u desondanks constateren dat de persoonsgegevens onvolledig of onjuist zijn, dan kunt u ons vragen deze te corrigeren.
 • Recht om uw persoonlijke gegevens te verwijderen. Als het voor ons om een ​​specifieke reden niet nodig is om uw persoonsgegevens op te slaan of te verwerken, kunt u ons vragen om uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk te wissen. Dit is het geval als:
  • de gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld;
  • je hebt ons toestemming gegeven om je gegevens te verwerken en je besluit die toestemming in te trekken;
  • u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking van uw gegevens en wij hebben geen gerechtvaardigd belang;
  • uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

Dit is geen absoluut recht. Soms hebben we het recht om uw gegevens te bewaren. Dit is het geval wanneer we een wettelijke verplichting hebben of wanneer we onze rechten moeten verdedigen.

 • Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. In de volgende gevallen kunt u ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:
  • wanneer u de juistheid van persoonsgegevens betwist en wij de tijd nodig hebben om uw verzoek te verifiëren;
  • wanneer we uw gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze wel nodig heeft om uw rechten te verdedigen.
  • als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en wij moeten nagaan of de gerechtvaardigde belangen die wij nastreven prevaleren boven die van u;
  • als uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, maar in plaats van uw gegevens te verwijderen, vraagt ​​u ons om de verwerking van de gegevens te beperken.
 • Recht om een ​​klacht in te dienen. Als u een klacht heeft over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens of over het uitoefenen van uw rechten, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Daarnaast heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of om een ​​gerechtelijke procedure te starten.

Contactgegevens van de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0) 2 274 48

contact@apd-gba.be

U kunt meer te weten komen over deze rechten in de EU door hier de Algemene Verordening Gegevensbescherming te lezen: http://www.eugdpr.org/the-regulation.html.

Als u hierover meer wilt weten, stuur dan een e-mail naar privacy@eu.ajibio-pharma.com.

Daarnaast heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde Gegevensbeschermingsautoriteit.

11. Wijzigingen aan het beleid

AOC behoudt zich het recht voor om zijn privacybeleid op elk moment te wijzigen. AOC moedigt alle gebruikers aan om deze pagina te bookmarken en af ​​en toe op updates te controleren. De huidige versie van dit beleid is altijd te vinden aan het begin van het document. AOC zal ernaar streven om alle eerdere versies van dit beleid te behouden.

12. Toegang tot het bijwerken / verwijderen van persoonlijke gegevens

Als u uw standpunt kenbaar wilt maken, een uitleg van het gegevensgebruik wilt aanvechten of anderszins meer informatie wilt verkrijgen, neem dan contact op met privacy@eu.ajibio-pharma.com. Als uw persoonlijke gegevens op enig moment na het registreren voor informatie veranderen, laat het ons dan weten en wij zullen uw contactgegevens bijwerken. Houd er rekening mee dat als u uw informatie wilt verkrijgen of overdragen, wij u op elk moment uw persoonlijke gegevens zullen verstrekken in een gestructureerd en algemeen gebruikt elektronisch formaat.

13. Contact

Het AOC-bedrijf dat deze website beheert, is de gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt onder dit privacybeleid. Als u nog vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid, neem dan gerust contact met ons op via privacy @eu.ajibio-pharma.com.

Met energie en enthousiasme zoeken we kandidaten op onze drie Belgische locaties.

Neem contact met ons op voor meer informatie over onze producten en diensten.